fbpx
Obraz tła Obraz tła
Upadłość konsumencka – co zabiera syndyk?
Powrót

Upadłość konsumencka – co zabiera syndyk?

24 marca 2021

Wraz z postanowieniem o upadłości konsumenckiej powoływany jest syndyk, czyli tzw. pełnomocnik sądu. To osoba, która zarządza majątkiem dłużnika oraz dokonuje jego podziału pomiędzy wierzycieli. Na czym dokładnie polega jego funkcja oraz co dokładnie zabiera dłużnikowi? Odpowiedź w niniejszym artykule.

Spis treści:

Kim jest syndyk?

Syndyk to osoba wyznaczana przez sąd, posiadająca specjalne uprawnienia do pełnienia swojej funkcji i mogąca wylegitymować się licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

Na czym polega praca syndyka?

Celem działań syndyka jest przede wszystkim upłynnienie masy upadłości i rozdysponowanie jej wśród wierzycieli. Aby to zrobić, sporządza on plan podziału majątku dłużnika. To właśnie z syndykiem dłużnik kontaktuje się w trakcie postępowania upadłościowego najczęściej – obejmuje on swoje stanowisko bowiem od chwili ogłoszenia upadłości do zakończenia całego procesu.

Do głównych zadań syndyka należą:

 • Sporządzenie listy wierzytelności, planu podziału majątku oraz planu spłaty wierzycieli;
 • Poszukiwanie, przejęcie i zabezpieczenie wszelkich posiadanych przez dłużnika dóbr i majątku przed zniszczeniem czy uszkodzeniem – osoba z ogłoszoną upadłością jest zobowiązana do dobrowolnego przekazania majątku syndykowi;
 • W przypadku wcześniejszych bezskutecznych działań dłużnika – odzyskiwanie jego należności;
 • Likwidacja majątku dłużnika i zaspokojenie wierzycieli.

Syndyk, na początku swojego postępowania, ma za zadanie ma również sprawdzenie, czy dłużnik jest osobą wiarygodną, czy nie skłamał we wniosku i czy nie zataił jakiegoś majątku.

Powyższe działania stanowią zarys pracy syndyka. Na ich wykonanie składa się jednak szereg postępowań, które pozwalają na skuteczny przebieg upadłości konsumenckiej. Co dokładnie robi syndyk od dnia objęcia przez niego stanowiska wobec dłużnika?

Do szczegółowych działań podejmowanych przez syndyka należą:

 • Zwrócenie się do naczelnika właściwego dłużnikowi urzędu skarbowego o udzielenie informacji na temat sytuacji majątkowej dłużnika, a także jego sytuacji podatkowej w ciągu ostatnich pięciu lat;
 • Zasięgnięcie informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym na temat powiązania dłużnika ze spółkami handlowymi;
 • Ujawnienie upadłości konsumenckiej we wszelkich rejestrach i księgach, w których majątek dłużnika pozostaje wpisany;
 • Zawiadomienie o upadłości wszystkich wierzycieli oraz komornika;
 • Zawiadomienie o upadłości konsumenta wszystkich banków i innych instytucji, z którymi dłużnik w przeszłości zawarł umowę;
 • Zawiadomienie placówek pocztowych, firm przewozowych, przedsiębiorstw spedycyjnych i składowych, które posiadać mogą towary należące do dłużnika, a także wezwanie do przekazania ich syndykowi;
 • Prowadzenie postępowań sądowych oraz wytaczanie powództw wobec wierzycieli uznanie czynności prawnych dłużnika za bezskuteczne;
 • Dokonanie spisu inwentarza i przystąpienie do realizacji planu likwidacji majątku dłużnika.

Upadłość konsumencka – ile zabiera syndyk?

Jako osoba z ogłoszoną upadłością konsumencką przestajesz decydować o swoim majątku. Co to oznacza w praktyce? Dłużnik nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani nie daruje posiadanych pieniędzy, mieszkania czy innych rzeczy materialnych. Syndyk ma prawo zarządzać też częścią otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia, która wchodzi w skład masy upadłościowej. Co więcej, jeśli dłużnik otrzymuje wynagrodzenie z kilku źródeł, zostają one zsumowane, a syndyk zarządza ustaloną kwotą całego dochodu dłużnika. Warto pamiętać jednak o tym, że syndyk nie przejmuje całkowitej kwoty wynagrodzenia osoby upadłej – do jej dyspozycji pozostaje stała kwota niepodlegająca zajęciu (obecnie jest to 2061,67 zł netto), którą dłużnik może dysponować według własnych potrzeb.
W związku z pewnymi ograniczeniami Prawa Upadłościowego, dotyczącymi zajęcia dochodu, sytuacja zmienia się nieco, kiedy Dłużnik ma kogoś na utrzymaniu. Co to oznacza w praktyce? Do masy upadłości nie zalicza się również konkretna część dochodu, mająca zaspokoić potrzeby, na przykład, dzieci upadłego. Wówczas syndyk zabiera z wynagrodzenia Dłużnika znacznie mniej. Jeśli natomiast dzieci dłużnika nie pozostają na jego utrzymaniu, lecz zobowiązany jest płacenia alimentów, sprawa ta pozostaje niezmienna, nawet jeśli dłużnik zarabia kwotę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Czego syndyk nie może sprzedać?

Syndyk, ale również i komornik, nie może sprzedać przedmiotów, które są konieczne do życia i wykonywania pracy zarobkowej. Jeśli dłużnik np. posiada samochód o niskiej wartości i ten samochód jest niezbędny do wykonywania czynności zawodowych, a dłużnik nie ma innej możliwości, by dojeżdżać do pracy innym środkiem transportu, istnieje możliwość, aby syndyk nie sprzedawał tego składnika majątku. A co z przedmiotami użytku domowego? Nie można sprzedać przedmiotów, które są potrzebne do użytku codziennego np. pralka, lodówka, meble.

Jaki jest czas działania syndyka?

Czas, w którym działa syndyk to około pół roku, w zależności od zawiłości sprawy i od majątku dłużnika. Syndyk w tym czasie pobiera pieniądze na koszty postępowania. Jeżeli dłużnik posiadał już komornika, wtedy egzekucje komornicze są zawieszane i na miejscu komornika pojawia się właśnie syndyk. Na tej samej podstawie zabiera on część dochodu dłużnika. Jednak tu są możliwości dojścia do porozumienia z syndykiem, nie jest to tak restrykcyjne jak w przypadku komornika. Wszystko jest zależne od kosztów życia dłużnika.

Czy syndyk zabierze mi wszystko?

To wbrew pozorom bardzo częste pytanie naszych klientów. Jak widać, przyznanie przez sąd syndyka wcale nie musi wiązać się z utratą wszystkiego. Upadłość konsumencka, co prawda wiąże się z przejęciem majątku dłużnika, lecz cała procedura prowadzi do tego, aby uwolnił się on od posiadanych długów, wierzycieli i komornika. Jeżeli syndyk nie znalazł jakichś nieprawidłowości, składa listę wierzytelności do sądu, a następnie można złożyć wniosek o umorzenie tych długów w całości lub uzyskać plan spłaty. Cały proces przebiega w zależności od wysokości dochodów dłużnika. Tu właściwie syndyk kończy swoje działania i zamyka u siebie prowadzoną sprawę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Sprawdzimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc i odpowiemy na Twoje zapytanie najszybciej, jak to możliwe.

Zadzwoń do nas

lub poproś o kontakt z Ekspertem

  Klikając przycisk wyślij zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w polityce prywatności.
  Strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności i Regulamin.
  Eksperci od układu na zgromadzeniu wierzycieli

  Inne artykuły