fbpx
Obraz tła Obraz tła
Upadłość konsumencka krok po kroku
Powrót

Upadłość konsumencka krok po kroku

09 czerwca 2020

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu na czym polega upadłość konsumencka, dla kogo jest przeznaczona i jakie są jej etapy.

 

[Film – wersja rozbudowana] (Tekst poniżej – wersja skrócona)

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Przede wszystkim musimy wiedzieć o tym, że aby móc ogłosić upadłość konsumencką trzeba spełnić kilka warunków:

 • trzeba mieć przynajmniej miesięczną  zaległość w spłacie jakiejś raty,
 • wartość majątku nie może przekraczać wartości długów,
 • jeżeli dłużnik prowadził działalność gospodarczą, to musi ona być zamknięta

 
Pojawia się wiele pytań odnośnie tego jak działa upadłość konsumencka, dlatego za cel obraliśmy sobie wyjaśnienie tego zagadnienia, dzieląc całość na etapy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pierwszym etapem upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do właściwego Sądu. We wniosku znajdują się dane dłużnika, stan majątkowy, lista wszystkich zobowiązań, wierzytelności oraz należności. Najważniejsze we wniosku o upadłość majątkową osoby fizycznej jest uzasadnienie, czyli co jest powodem niewypłacalności dłużnika oraz wszelkie oświadczenia, załączniki i dokumenty.

Ogłoszenie upadłości

Drugim etapem upadłości konsumenckiej jest decyzja właściwego Sądu. Jeżeli jest ogłoszona upadłość konsumencka to z dniem jej ogłoszenia dłużnik nie może już płacić nikomu ani złotówki, odsetki od zobowiązań przestają rosnąć, egzekucje komornicze są zawieszane, do sprawy zostaje przydzielony syndyk.

Działania syndyka

Trzecim etapem upadłości jest postępowanie upadłościowe. Tutaj główną rolę gra syndyk, który powiadamia wierzycieli, że jest ogłoszona upadłość, sprawdza wiarygodność dłużnika. Syndyk również przejmuje korespondencję na poczcie, wszystkie listy od tego momentu będzie trafiała bezpośrednio do syndyka.

W postępowaniu upadłościowym syndyk sprawdza także majątek, może on sprzedać rzeczy osobiste dłużnika, które nie są potrzebne do wykonywania pracy zarobkowej oraz do codziennego użytku takie jak: łózko, lodówka itp.

Syndyk działa w postępowaniu upadłościowym przez okres około 6-8 miesięcy. Następnie składa do Sądu ostateczne sprawozdanie i Sąd podejmuje wtedy decyzję czy umorzyć zobowiązania w całości, czy zrobić plan spłaty.

Umorzenie zobowiązań lub plan spłaty

Czwartym etapem upadłości konsumenckiej jest ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań w całości.

Przykładowo jeżeli dłużnik posiada 2 000,0 zł przychodu a kosztów do życia miesięcznie obliczymy 1 800,00 wtedy zostaje 200,00 zł w portfelu oszczędności dłużnikowi. W takiej sytuacji Sąd może ustalić plan spłaty, 200 zł/msc do 7 lat. W zależności jakim trybem idziemy do upadłości, wszystko zależy od Sądu, może to być od 0 do 3 lat lub od 3 do 7 lat. Jeżeli dłużnik przyczynił się do pogłębienia swojej niewypłacalności wtedy plan spłaty może być od 3 do 7 lat. Jeżeli to nie jest wina dłużnika, że ta niewypłacalność się pogłębiała to wtedy plan spłaty może trwać do 3 lat.

W przypadku kiedy dłużnik nie posiada  wystarczająco przychodów czyli koszty do życia są równe lub przekraczają przychód, to wtedy Sąd może w całości umorzyć zobowiązania i dłużnik nie musi wykonywać żadnego planu spłaty.

Nowe życie – bez długów

Ostatni, czyli piąty etap to nowy start, bo po to upadłość konsumencka została wprowadzona, żeby konsument mógł się cieszyć nowym życiem bez windykacji, bez egzekucji komorniczej. Po umorzeniu zobowiązań można założyć firmę, można posiadać majątek, można w całości otrzymać wynagrodzenie, można zaciągnąć kolejny kredyt. Taką upadłość można ogłaszać raz na 10 lat, chyba że kolejna niewypłacalność pojawi się nie z winy dłużnika, czyli z powodu czynników zewnętrznych. Będzie to wtedy uwarunkowane względami słuszności oraz czynnikami humanitarnymi.

Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka osoby fizycznej nie oznacza umorzenia należności. Celem upadłości konsumenckiej jest zatrzymanie długów wraz z odsetkami z nimi związanych w celu ułożenia przez sąd planu spłaty wierzycieli. Niemniej upadłość konsumencka osoby fizycznej w wyjątkowych sytuacjach może być całkowicie odroczona, a wszelkie zobowiązania dłużnika wierzycieli zostaną trwale umorzone. Warto zaznaczyć, iż brak majątku nie jest przesłanką do nieprowadzenia postępowania względem zobowiązanego do spłat należności konsumenta. W takich przypadkach koszty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Kwota – w zależności od ustaleń sądu – może zostać zasądzona na rzecz dłużnika, do pokrycia na przestrzeni czasu w całości, części lub wcale.

 

Zadzwoń do nas

lub poproś o kontakt z Ekspertem

  Klikając przycisk wyślij zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w polityce prywatności.
  Strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności i Regulamin.
  Eksperci od układu na zgromadzeniu wierzycieli

  Inne artykuły