fbpx
Obraz tła Obraz tła
Syndyk w upadłości konsumenckiej
Powrót

Syndyk w upadłości konsumenckiej

01 czerwca 2020

Rola syndyka w procesie upadłości konsumenckiej  

 

[Szczegółowe informacje w filmie, skrót w tekście poniżej]

Syndyk jest osobą wyznaczoną przez Sąd kiedy dłużnik ma ogłoszoną upadłość konsumencką, dzieje się to w tym samym dniu, na tym samym posiedzeniu Sądu. Oczywiście syndyk upadłości konsumenckiej to nie jest osoba pierwsza z brzegu. Musi się on legitymować odpowiednimi uprawnieniami do tej roli. Syndyk kontaktuje się z dłużnikiem zazwyczaj telefonicznie lub listownie.

Na czym polega praca syndyka?

Zaczynając współpracę z syndykiem w upadłości konsumenckiej konieczne jest przekazanie informacji odnośnie swojego całego majątku, jak i również listę wszystkich wierzytelności.

Zadaniem syndyka jest powiadomienie wszystkich wierzycieli, że dłużnik ma ogłoszoną upadłość. Wierzyciele zobowiązani są do potwierdzenia istnienia długu oraz jego wysokości. Zdarzają się sytuacje kiedy wierzyciel informuje, iż dług jest zerowy, lub znamy sytuacje kiedy wierzyciele po prostu nie przesyłają potwierdzeń długu do syndyka. W takiej sytuacji dłużnik nie ma nic do spłaty oprócz kosztów postępowania upadłościowego.

Syndyk upadłości konsumenckiej ma za zadanie również sprawdzić czy dłużnik jest osobą wiarygodną, czy nie skłamał we wniosku, czy nie zataił jakiegoś majątku.

Kwestia majątku jest bardzo ważną sprawą w działaniu syndyka. Upadłość Dłużnika skutkuje sprzedażą majątku przez syndyka. Niekiedy zdarza się, że jeśli jest nieznaczna wartość majątku np. jest to sprzęt RTV, syndyk wyraża zgodę by dłużnik sam sprzedał ten majątek we własnym zakresie. Oczywiście przychód ze sprzedaży tego majątku nie trafia na konto osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a syndyka.

Długi a syndyk – czego nie może sprzedać?

Bardzo często spotykamy się z pytaniami czego syndyk nie może sprzedać?

Syndyk, ale również i komornik, nie może sprzedać przedmiotów, które są konieczne do wykonywania pracy zarobkowej. Jeśli dłużnik np. posiada samochód o niskiej wartości i ten samochód jest niezbędny do wykonywania czynności zawodowych i dłużnik nie ma innej możliwości, by dojeżdżać do pracy innym środkiem transportu, wtedy jest możliwość, aby syndyk nie dokonał sprzedaży tego składnika majątku.

Jeśli chodzi zaś o przedmioty użytku domowego to zasada jest taka, że nie można sprzedać przedmiotów, które są potrzebne do użytku codziennego np. pralka. Lodówka, meble.

Ważną rzeczą jest również to, że syndyk przejmuje korespondencję dłużnika na poczcie. Od tego momenty każdy list trafia najpierw na ręce syndyka, tak by mógł on sprawdzić czy nie przychodzi korespondencja dotycząca zadłużenia.

Czas, w którym działa syndyk to około pół roku do roku, w zależności od zawiłości sprawy, i od majątku.

Syndyk w tym czasie pobiera pieniądze na koszty postępowania. Jeżeli dłużnik posiadał już komornika wtedy egzekucje komornicze są zawieszane i na miejsce komornika wchodzi syndyk. Na tej samej podstawie zabiera on część dochodu dłużnika. Jednak tu są możliwości dogadania się z syndykiem, nie jest to tak restrykcyjne jak przy komorniku.  Wszystko jest zależne od kosztów życia dłużnika.

Jeżeli syndyk upadłości konsumenckiej nie znalazł jakichś nieprawidłowości, składa listę wierzytelności do sądu wtedy można złożyć wniosek o umorzenie tych długów w całości lub o plan spłaty. Wszystko w zależności od wysokości dochodów dłużnika.

W naszym poprzednim filmie, do którego również zapraszamy, wyjaśnialiśmy kiedy następuje umorzenie zobowiązań a kiedy jest przygotowywany plan spłaty.

Tu właściwie syndyk kończy swoje działania i zamyka u siebie tę sprawę.

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na youtubie gdzie będziemy publikować filmy związane z upadłością.

Kolejnym tematem będzie układ na zgromadzeniu wierzycieli, ważny temat dla osób które posiadają znaczny majątek i nie chcą go stracić.

Jeżeli macie jakieś pytania zapraszamy do zadawania, chętnie na wszystkie odpowiemy.

Zadzwoń do nas

lub poproś o kontakt z Ekspertem

    Klikając przycisk wyślij zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w polityce prywatności.
    Strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności i Regulamin.
    Eksperci od układu na zgromadzeniu wierzycieli

    Inne artykuły