fbpx
Obraz tła Obraz tła
Analiza przypadku #3
Powrót

Analiza przypadku #3

31 marca 2021

Zgłosił się do nas Klient, który posiadał spore zobowiązania napiętrzające się od kilku lat. Otrzymane środki finansowe przeznaczał przede wszystkim na zrobienie kursu prawa jazdy wraz z egzaminami, zakup samochodu, który miał pomoc w uzyskaniu dodatkowego dochodu, a także na koszty związane z przeprowadzką jak i zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z utrzymaniem i leczeniem. Dłużnik choruje na kilka przewlekłych chorób, które znacząco utrudniają mu codzienne funkcjonowanie. Jest pod stałą opieką poradni specjalistycznych: reumatologicznej, dermatologicznej, gastroenterologicznej oraz okulistycznej.

Spis treści:

W jaki sposób Klient się zadłużył?

Wszystko zaczęło się od zaciągnięcia kredytu w jednej z pozabankowej instytucji pożyczkowej. Z powodu braku pracy partnerki Dłużnika i braku wystarczających środków zarobionych przez Dłużnika, koszty spłaty zobowiązania wobec tej firmy nie zostały uregulowane. W późniejszym czasie nastąpiła konieczność przeprowadzki do innego mieszkania, co zwiększyło dodatkowo miesięczne koszty życia. Mając już pracę na czas określony w pełnym wymiarze godzin, chwilowo zaczęła się poprawiać sytuacja finansowa Dłużnika. Jednak w czerwcu 2018 roku wraz z niespłacona pożyczką wobec firmy pozabankowej, nastąpiła egzekucja komornicza. Dłużnik, by spłacić zadłużenie zaciągnął kredyt w jednym z banków, w całości spłacając zadłużenie w kancelarii komorniczej.
Sytuacja życiowa Dłużnika zmieniła się wraz z rozstaniem z partnerką i pojawiły się większe problemy osobiste, jak i finansowe. Pierwsze miesiące życia w pojedynkę przysporzyły Dłużnikowi wiele kłopotów i brak wystarczających środków do życia. Dłużnik, by móc poprawić swoja sytuację finansową zaciągnął pożyczkę na zakup samochodu oraz niezbędne z tym naprawy i ubezpieczenia. Samochód miał pomóc w dojazdach do pracy oraz w uzyskaniu dodatkowego dochodu. Przez długi czas Dłużnik nie miał żadnych problemów z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, często były regulowane z wyprzedzeniem.
Jednak sytuacje takie jak np. awaria samochodu, spowodowały zaciągniecie kolejnych pożyczek. Pojawiające się przewlekle choroby ograniczyły Dłużnika z czasową zdolnością do pracy, co wiązało się ze znacznym spadkiem, a co za tym idzie spowodowało to problemy zregulowaniem miesięcznych rat zobowiązań.
Pożyczone środki były również niezbędne Dłużnikowi do utrzymania się na co dzień i zakup najpotrzebniejszych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak środków czystości, higieny osobistej, odzieży czy lekarstw. Aby nie dopuścić do opóźnień w spłacie zobowiązań, Dłużnik zaciągał kolejne kredyty i pożyczki z nadzieją na szybki powrót do zdrowia i możliwość podjęcia dodatkowej pracy. Każda kolejna pożyczka była już później zaciągana tylko po to aby uregulować poprzednie. Mając dodatkową pracę i poświęcając jej bardzo dużo czasu Dłużnik bardzo szybko zaczął regulować zobowiązania, poświęcając przy tym około 30 h na dodatkowa pracę w tygodniu, narażając dodatkowo swoje zdrowie. Dłużnik był w stanie szybko spłacić zadłużenia, lecz pojawił się problem ze strony pracodawcy, który to nie wywiązywał się z terminowego wpłacania wynagrodzenia, co spowodowało konieczność kolejnego zadłużenia się.

Nieustająca chęć poprawy swojej sytuacji i kolejne kłopoty

We wrześniu 2019 roku, aby poprawić swoje kwalifikacje oraz przyszłość Dłużnik rozpoczął naukę w szkole zaocznej, by uzyskać wykształcenie średnie. Dłużnik robił wszystko by zwiększyć swoje zarobki, w tym celu zmienił stanowisko pracy w firmie, które miało przyczynić się do zarabiania większej kwoty. W tym czasie, pracując znów dorywczo i poświęcając sporo czasu na dodatkowe zajęcie, sytuacja finansowa Dłużnika zaczęła się znacznie poprawiać, aż do stycznia 2020 roku, kiedy niestety Dłużnik podupadł na zdrowiu. Konieczne było zwolnienie lekarskie, które spowodowało tym samym utratę dodatkowego dochodu. Wraz z początkiem 2020 roku powstały niespłacone raty w bankach oraz parabankach przez problemy zdrowotne. Dodatkowo sytuacja związana z pandemią Covid-19 uniemożliwiała podjęcie innej dodatkowej pracy, na którą zezwalałby Dłużnikowi jego stan zdrowia.
Cała ta sytuacja bardzo silnie odbiła się również na zdrowiu psychicznym Dłużnika. Próbując sobie poradzić z tym, Dłużnik zdany był tylko na siebie, nie mając pomocy ze strony znajomych, przyjaciół czy najbliższej rodziny. Stan psychiczny Dłużnika pogarszał, doprowadzając do znacznej huśtawki nastrojów i bezradności. Dłużnik doznał załamania nerwowego, pojawiły się myśli samobójcze.
Wierzyciele upominali się o spłatę zobowiązań nękali Dłużnika, zarówno połączeniami telefonicznymi, smsami, mailami oraz listownie, co wpędziło Dłużnika w silny lęk. Każda próba rozmowy z przedstawicielami kończyła się silnym załamaniem.

W jaki sposób pomogliśmy Klientowi?

Klient powierzył nam kompleksowe działania, które odciążyły go od samodzielnych poszukiwań rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej. Dzięki podjęciu odpowiednich kroków, pomogliśmy sporządzić Dłużnikowi odpowiedni wniosek o upadłość konsumencką oraz doprowadziliśmy do odmiany jego życia na lepsze.

Zadzwoń do nas

lub poproś o kontakt z Ekspertem

    Klikając przycisk wyślij zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w polityce prywatności.
    Strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności i Regulamin.
    Eksperci od układu na zgromadzeniu wierzycieli

    Inne artykuły